Bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 09/10/2003 tarihinde kabul edilerek 21/10/2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve söz konusu kanun gereğince hazırlanan “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” de 27/04/2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu amaçla İlgili kanun hükümleri gereğince uygulanacak yöntemler kısaca şöyledir.
-Başvurunun kurum ve kuruluşa ulaştığı tarih başvuru tarihidir. Elektronik posta ve faks yoluyla başvuru yapacaklar
 e-Bilgi Edinme Formu doldurmaları zorunludur.
-Başvuru dilekçeleri posta yoluyla da kurum ve kuruluşlara gönderilebilir
-Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi on beş iş günü içinde sağlarlar.
-Kamu kurum ve kuruluşlarının, erişimine olanak sağladıkları bilgi veya belgeler için başvuru sahiplerinden talep edecekleri ücretler, ilgili kurum ve kuruluş bütçesine gelir olarak kaydedilmek üzere ilgili saymanlıklara yatırılır.
-Bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının kurum ve kuruluş tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle, on beş veya otuz iş günlük süreler kesilir. Başvuru sahibi, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde ödemeyi gerçekleştirdiğini gösteren belgeyi sunmadığı takdirde talebinden vazgeçmiş sayılır.
**** Kurum Çalışanları sicil notlarını kendi kurumlarının Bilgi Edinme Birimi yoluyla yada kurumlarına şahsen başvuruyla alabileceklerdir. Bu talepleri karşılanmadığı taktirde Kaymakamlığımıza başvurabileceklerdir. Bu açıklamaya uymayan başvurular işleme konulmayacaktır.